สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 19
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 504
 • จำนวนนักเรียน 931
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 696
 • จำนวนกรรมการ 247
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,627
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 1,874
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
  2. โรงเรียนบ้านบึงมะลู
  3. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
  4. นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล
  5. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
  6. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
  7. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
  8. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
  9. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
  10. ผู้ดูแลระบบ

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 6
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 11
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 156
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 366
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4913
 • เริ่มนับ 26 สิงหาคม 2561
 • IP:3.226.122.74

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม ในวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล รายละเอียดแจ้งในระบบ e-office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

:11 กันยายน 2561

รายละเอียด :

แจ้งกำหนดปิดระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 20.00 น. และขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบข้อมมูลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ รายการสมัครแข่ง ชื่อ-สกุลนักเรียน ชื่อ-สกุลครูผู้ฝึกสอน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อจะได้นำข้อมูลไปดำเนินการต่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเป็นกรรมการตัดสินระดับกลุ่มโรงเรียน ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่งของผู้สมัคร ตำแหน่งในการเป็นกรรมการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อจะได้นำข้อมูลไปดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

:5 กันยายน 2561

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 42 5 0 47
2 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 35 6 0 41
3 โรงเรียนบ้านตาแท่น 34 2 1 37
4 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 32 1 0 33
5 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 31 3 2 36
6 โรงเรียนบ้านด่าน 28 3 0 31
7 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 27 1 0 28
8 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 23 2 1 26
9 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 21 3 1 25
10 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 21 4 0 25
11 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 20 4 0 24
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 19 6 3 28
13 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 11 2 0 13
14 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 10 1 0 11
15 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 9 2 1 12
16 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 8 5 0 13
17 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 7 2 1 10
18 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 3 1 0 4
19 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 0 0 0 0
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 50 42
89.36%
5
10.64%
0
0.00%
47
2 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 44 35
85.37%
6
14.63%
0
0.00%
41
3 โรงเรียนบ้านตาแท่น 40 34
91.89%
2
5.41%
1
2.70%
37
4 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 42 32
96.97%
1
3.03%
0
0.00%
33
5 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 39 31
86.11%
3
8.33%
2
5.56%
36
6 โรงเรียนบ้านด่าน 35 28
90.32%
3
9.68%
0
0.00%
31
7 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 31 27
96.43%
1
3.57%
0
0.00%
28
8 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 34 23
88.46%
2
7.69%
1
3.85%
26
9 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 28 21
84.00%
3
12.00%
1
4.00%
25
10 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 27 21
84.00%
4
16.00%
0
0.00%
25

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม